2016 m. lapkričio 14–17 dienomis projekto partnerių atstovai dalyvavo pirmajame vizite Norvegijos partnerio institucijoje Flexible Education Norway. Pagrindinis vizito tikslas buvo išgryninti socialinės klasterystės kompetencijų modelio parengimo etapus, kurio pagrindu turės būti parengtas socialinės klasterystės kompetencijų modelis. Intensyvūs susitikimai su projekto partneriais, diskusijos ir aptarimai, darbas grupėmis padėjo išgryninti socialinės klasterystės kompetencijų modelio svarbiausius  etapus, kurie kaip pagrindas bus naudojami  kuriant modelį ir organizuojant virtualius mokymus ir mokymų renginius.   Vizito metu projekto partnerių atstovai turėjo galimybę ne tik pasidalinti gerąja patirtimi apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būdus, bet ir susipažinti su projekto partnerės – Norvegijos skėtinės organizacijos Flexible Education Norway patirtimi plėtojant socialinę klasterystę viešajame sektoriuje.    Vizito metu buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, Norvegijos ir Lietuvos partnerių vizitai, mokymosi programos ir siekiami bendri rezultatai. Kito vizito metu dalyviams iš Lietuvos planuojama daugiau praktinių susitikimų savivaldybėse perimant  gerąją patirtį: kaip bendradarbiauti kuriant tinklus su įvairiomis organizacijomis, išgirsti ir pamatyti daugiau viešųjų įstaigų sėkmės pavyzdžių bendradarbiaujant ir vystant socialinę klasterystę. Dalyvavimas vizite yra Lietuvos edukologijos universiteto projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ dalis.    Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas   Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.   Detalesnė informacija www.socialcluster.lt   Startuoja projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ mokymų renginiai   2016 m. lapkričio 14–18  dienomis Norvegijoje ir 2016 m. lapkričio 28–29 dienomis Lietuvoje startavo projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ mokymų renginiai.    Projekto mokymo renginių tikslas – ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialinės klasterystės kompetencijas, gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus bei užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinimo skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu.   Mokymų renginių dalyvius pasveikino Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto direktoriaus pavaduotoja ir projekto vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė, Vilniaus dizaino kolegijos direktorius ir projekto koordinatorius Aldis Fledžinskas ir partnerio Norvegijos Flexible Education Norway direktorė Torhild Slåtto.   Mokymus temomis: „Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje“, „Korupcijos rizikos analizė“ ir „Antikorupcinės priemonės ir prevencijos“, vedė Transparency International Lietuvos skyriaus atstovas Paulius Murauskas, Milda Meidienė ir Lietuvos edukologijos universiteto atstovas Vaidotas Jakštas.   Visos mokymų renginių programos yra patvirtintos LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto direktoriaus ir kiekvienas dalyvaujantis projekto mokymų renginiuose gaus pažymėjimą.   Iš viso projekte numatoma suorganizuoti 24 renginius, iš kurių 12 vyks Norvegijoje ir 12 Lietuvoje.    Mokymų renginiai yra LEU projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ dalis.    Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. VšĮ „Renginių fabrikas“ informacija