Š. m. gruodžio 16 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei Prienų socialinių paslaugų centro atstovai.     Pasitarime buvo akcentuoti bendradarbiavimo tarp seniūnijų ir Socialinių paslaugų centro, socialinių paslaugų stiprinimo, pagalbos maisto produktais nepasiturintiems žmonėms, socialinio būsto, integralios pagalbos klausimai.       Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė atkreipė dėmesį į tai, kad nuo lapkričio 7 dienos startavo Socialinių paslaugų centro įgyvendinamas projektas  ,,Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose“, kurio metu bus teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims namuose, tačiau kol kas nėra pageidaujančiųjų iš kaimiškųjų seniūnijų. Kadangi asmenų, kuriems reikalinga tokia pagalba, tikrai yra, direktorė kvietė seniūnus paraginti savo vadovaujamų seniūnijų gyventojus pasinaudoti kompleksinėmis paslaugomis. Meras Alvydas Vaicekauskas taip pat ragino seniūnus padrąsinti gyventojus, informuoti apie paslaugas.           Seniūnams buvo pasiūlyta ištirti socialinių paslaugų poreikį, priimti gyventojų prašymus joms gauti, kad ateityje būtų galima planuoti ir stiprinti darbą konkrečiose seniūnijose.       Pasitarime aptarti ir kiti – socialinio būsto nuomos ir atsakomybės už nuomojamą turtą, socialinių būstų inventorizacijos, nuomojamo būsto fondo galimybių, senyvų žmonių pavėžėjimo, smurto atvejų šeimoje, krizių, laikino apgyvendinimo, prevencinio darbo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, taip pat pakelių tvarkymo, kelių priežiūros žiemos laikotarpiu bei ateities paslaugų – klausimai. Prienų r. savivaldybės informacija