Kiekvienais metais artėjant šventoms Kalėdoms Prienų r. savivaldybė kviečia gyventojus kurti estetišką, patrauklią aplinką ir šventišką nuotaiką.          Tęsiant gražią tradiciją ir šiais metais buvo paskelbtas rajoninis aplinkos puošimo konkursas „Lai ateina šventės žiburiuotos“. Dalyvauti šiame konkurse buvo kviečiami Prienų rajono individualių namų, sodybų savininkai, daugiabučių namų gyventojai ir bendrijos, gyventojų bendruomenės, įmonės, įstaigos ir organizacijos – visi, kurie prieš didžiąsias metų šventes nuotaikingai pasipuošė savo aplinką – fasadus, balkonus, langus, vitrinas ar kitas erdves. Konkursas buvo organizuojamas vadovaujantis iš anksto paskelbtais konkurso nuostatais, vertinama pagal šiuos kriterijus: originalumą, išradingumą, fantaziją, papuošto objekto ir aplinkos stiliaus vientisumą, netradicinių puošimo vietų ir būdų panaudojimą, šventinės nuotaikos sukūrimą ne tik prie pastatų, bet ir jų prieigose – viešose erdvėse.        Konkursą Prienų r. savivaldybės seniūnijose vykdė ir nugalėtojus išrinko Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų sudarytos vertinimo komisijos.           Gruodžio 30 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre šventinio renginio „Žiemos mozaika“ metu bus pagerbti ir apdovanoti konkurso „Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai: Romualda ir Antanas Brūzgai (Strielčių k., Ašmintos sen.), Asta ir Rimantas Kabašinskai (Bagrėno k., Ašmintos sen.), Birutė ir Antanas Migoniai (Putrišių k., Balbieriškio sen.), Daiva ir Romualdas Žvirbliai (Mackių k., Balbieriškio sen.), Išlaužo Švenčiausios Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija (klebonas kun. Slawomiras Krzysztofas Brewczynskis), Jūratė ir Gintaras Ratkeliai (Išlaužas), Rimantas ir Jūratė Stelmokai (Kašonių k., Jiezno sen.), Indra ir Vytas Grušelioniai (Jieznas), Rasa ir Gediminas Venciai (Naujoji Ūta), Gita ir Vydmantas Mažeikai (Žemaitkiemio k.), Diana ir Gintautas Kapočiai (Pakuonis), Rūta ir Povilas Jančiauskai (Purvininkų k., Pakuonio sen.), Laimutė ir Albertas Jurgelaičiai (Prienai), Gražina ir Antanas Bendinskai (Prienai), Loreta ir Arūnas Mickevičiai (Prienai), VšĮ  Prienų ligoninė (įstaigos vadovė Jūratė Milaknienė), Marijona Griškuvienė (Pieštuvėnų k., Stakliškių sen.), Aurelija ir Darius Butkevičiai (Vyšniūnų k., Stakliškių sen.), Romutis ir Virginija Ramanauskai (Klebiškio k., Šilavoto sen.), Kristina ir Antanas Radzevičiai (Juodaraisčio k., Šilavoto sen.), Raja Kamarauskienė (Skriaudžių k., Veiverių sen.), Skriaudžių pagrindinė mokykla (direktorė Renata Liagienė).        Kartu puoselėkime Kalėdų ir Naujųjų metų tradicijas, kurkime šventinę aplinką, sklidiną šviesos ir spalvų! Prienų r. savivaldybės informacija