Kauno regione sausio 30–vasario 2 dienomis lankėsi delegacija iš Čekijos Respublikos Pietų Moravijos regiono.  Sausio 31 d. Raudondvaryje Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas dalyvavo svečių iš Čekijos, Kauno plėtros agentūros darbuotojų  ir Kauno regiono merų apskritojo stalo diskusijoje regioninės politikos klausimais. Diskusijoje dalyvavo ir Čekijos ambasadorius Bohumilas Mazanekas, ir ambasados pirmasis sekretorius Petras Vavra. Buvo pasidalinta mintimis apie abiejų šalių savivaldos panašumus ir skirtumus. Štai Čekijoje tebėra išlikusios apskritys,  o savivaldybės ten labai mažos – kaip mūsų seniūnijos. Taip pat aptarti dvišalio bendradarbiavimo turizmo, ekonomikos, sporto ir kultūros srityse klausimai.   Vasario 1 d. delegacija iš Pietų Moravijos regiono lankėsi Prienų r. savivaldybėje. Meras pakvietė svečius aplankyti ūkininkės Saulenos Pranės Krūvelienės ūkį. Charizmatiška ūkininkė kartu su sūnumi ir anūku svečiams pristatė savo ūkį. Ūkyje 145 ha dirbamos žemės, o pagrindinė veiklos sritis – pienininkystė.  Ūkininkė laiko 107 galvijus, iš jų 63 melžiamas karves. Vidutinis metinis karvės produktyvumas siekia 7 000 kg pieno per laktaciją. Didžioji dalis laikomų galvijų yra Lietuvos juodmargiai. Ūkis ne kartą tapęs konkurso „Metų ūkis“ nugalėtoju.  Meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo gerbiamai Saulenai už nuoširdų priėmimą, o Pietų Moravijos atstovus pakvietė atvykti į Prienų kraštą dar kartą. Ir tai yra labai tikėtina, nes greitu laiku Kauno ir Pietų Moravijos regionai pasirašys bendradarbiavimo sutartį.Prienų r. savivaldybės informacija