Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.      Rajono gyventojai siūlė kandidatus 2016 metų nominacijoms. Buvo pasiūlyta apdovanoti 20 kandidatų.      Pateiktus pasiūlymus 2017 m. sausio 30 d. svarstė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai – Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas Jonas Baliūnas, Prienų r. savivaldybės tarybos narys, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų r. savivaldybės tarybos narys, Prienų r. savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovas, UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius, VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas Vaclovas Sinkevičius, Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius Mantvydas Prekevičius, Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, Prienų r. savivaldybės mero patarėja Jūratė Zailskienė.         Darbo grupės sprendimu „Dėkingumo“ nominacijos paskirtos: „Metų šviesuolis“ – Marijai Lincevičienei, Prienų krašto muziejaus padalinio Šilavoto „Davatkyno“ muziejininkei;„Metų poelgis“ – Aldonai ir Gediminui Krasnickams iš Domeikavos, Kauno r.;„Už savanorystę“ – Vidui Ruseckui, individualios įmonės Vido Rusecko lentpjūvė ir UAB „Per-Arne List Baltija“ savininkui;„Už Prienų vardo garsinimą“ – Mindaugui Labanauskui, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriui;„Už gyvenimo pasiekimus“ – Irenai Gedminaitei,  mokytojai, tautodailininkei, kraštotyrininkei, muziejininkei, kolekcininkei;„Už indėlį į Prienų krašto ekonomiką“ – Jonui Lukaševičiui, UAB „Liepaloto lentpjūvė“ vadovui;„Už kultūros paveldo puoselėjimą“ – Vytautui Gusui, Jiezno Pacų rūmų puoselėtojui, kraštotyrininkui.        Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo ceremonija vyks vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.            Prienų r. savivaldybės informacija