Vasario 16-oji Prienuose paminėta įsimintinais renginiais. Diena prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Vėliau pakiliai nusiteikę prieniečiai ir miesto svečiai rinkosi į iškilmingą Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją Laisvės aikštėje.    Susirinkusiuosius pasveikino Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, palinkėdamas kiekvienam sąžiningai, iš širdies ir kasdien atlikti savo pareigą valstybei, kraštui, šeimai.   Iškilmingos ceremonijos metu buvo padėtos gėlės prie Laisvės aukuro, skambėjo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, „Žiburio” gimnazijos, Prienų meno mokyklos ansamblių ir choristų dainos, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanoriai visus pasveikino salvėmis „Už Lietuvos valstybę“.    Kultūros ir laisvalaikio centre vyko tradicinės Prienų krašto meno mėgėjų darbų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, atidarymas. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas. Šiais metais 31 menininkas pristatė 82 eksponatus. Visi kūrėjai apdovanoti padėkos raštais ir gėlėmis.    Didžiojoje KLC salėje vyko iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visus pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, LR Seimo narys A. Palionis.   Po iškilmingo minėjimo vyko Prienų r. savivaldybės tradicinių apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija. Apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį, kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.   Iš viso šiemet rajono gyventojai pasiūlė apdovanoti 20 asmenų. Pateiktus pasiūlymus 2016 m. vasario 1 d. svarstė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai – Prienų klebonas Jonas Baliūnas, Prienų r. savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų r. savivaldybės bendruomenių asociacijos vadovas Vaidas Kupstas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovas Gediminas Olsevičius, spaudos atstovai Ramutė Šimukauskaitė, Vaclovas Sinkevičius, Mantvydas Prekevičius, Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, mero patarėja Jūratė Zailskienė.   „Dėkingumo“ simbolis – stiklo dirbinys, specialiai sukurtas Prienų kraštui labiausiai nusipelniusiems žmonėms apdovanoti (stiklo skulptūros autorius –  menininkas Remigijus Kriukas, juvelyrinės dalies – Rimantas Mickus), – šiemet įteiktas ir nominacijos paskirtos septyniems mūsų kraštui nusipelniusiems žmonėms:   „Už kultūros paveldo puoselėjimą“ – Vytautui Gusui, Jiezno Pacų paveldo puoselėtojui;   „Metų poelgis“ – Aldonai ir Gediminui Krasnickams;   „Už savanorystę“ – Vidui Ruseckui, individualios įmonės ir UAB „Per-Arne List Baltija“ savininkui;   „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ – Egidijui Valiukevičiui, UAB „Lietuviškas midus“ direktoriui;    „Už Prienų vardo garsinimą“ – Mindaugui Labanauskui, Veiverių Antano Kučingio meno  mokyklos direktoriui;   „Metų šviesuolis“ – Marijai Lincevičienei, Prienų krašto muziejaus padalinio Šilavoto  „Davatkyno“ muziejininkei;   „Už indėlį į Prienų krašto ekonomiką“ – Jonui Lukaševičiui, UAB „Liepaloto lentpjūvė“ vadovui;   „Už gyvenimo pasiekimus“ – Irenai Gedminaitei,  mokytojai, tautodailininkei, kraštotyrininkei, muziejininkei, kolekcininkei.   Nominantus sveikino ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ pažymėjimus įteikė meras Alvydas Vaicekauskas, o nominacijas paskelbė ir „Dėkingumo“ simbolius nominantams įteikė garsūs mūsų kraštiečiai: LR Seimo narys Andrius Palionis, buvusi Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, pedagogė, docentė Birutė Sodaitytė, LR Seimo narė Rasa Budbergytė, rašytojas, poetas, eseistas Donaldas Kajokas, žurnalistas, politikos veikėjas Česlovas Iškauskas, ekonomistas, politinis veikėjas Edmundas Žilevičius, filosofas, signataras Bronislavas Juozas Kuzmickas.   Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visus sveikino ir įspūdingą koncertinę programą dovanojo Panevėžio muzikinio teatro simfoninis orkestras (vyriausiasis dirigentas – Vidmantas Kapučinskas), sopranas Ona Kolobovaitė bei vienas įžymiausių lietuvių jaunosios kartos bosų Liudas Mikalauskas. Prienų r. savivaldybės informacija