Vasario 17 d. vyko Prienų r. savivaldybės kelių eismo saugumo komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame dalyvavo Komisijos pirmininkas Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, sekretorius Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas A. Bartusevičius, nariai: Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, VĮ „Kauno regiono keliai“ Prienų kelių tarnybos viršininkas D. Šliumeras, UAB „Prienų vandenys“ direktorius P. Mitkevičius, Alytaus AVPK Prienų r. PK Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės atstovas. Posėdyje taip pat dalyvavo Jiezno, Stakliškių ir Prienų seniūnijų seniūnai A. Bartusevičius, G. Kaminskas, A. Matulevičius, Prienų miškų urėdijos atstovas. Posėdyje svarstyti keturi klausimai.    Sunerimęs dėl nesenų eismo įvykių pėsčiųjų perėjose Prienų mieste, į Komisijos posėdyje atvyko ir Savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Jis atkreipė dėmesį, kad eismo saugumo problema Prienuose, nors ir buvo imtasi kai kurių saugumo priemonių, išlieka aktuali. Pasak mero, paskutiniai eismo įvykiai Vytauto g. parodė, kad reikia dar efektyvesnių sprendimų. Meras ragino Komisiją atidžiai išnagrinėti eismo situaciją, peržiūrėti perėjų poreikį, jeigu reikia, įdiegti ir papildomas saugumo priemones, kad tokių nelaimių būtų išvengta.    Komisijos pirmininkas A. Marcinkevičius pabrėžė, kad rekonstruojant Vytauto g. perėjos buvo sužymėtos laikantis projekto reikalavimų. Tikėtina, kad po rekonstrukcijos pasikeitė situacija – atsirado daugiau įstaigų, kurios padidino transporto ir pėsčiųjų srautus, todėl šiandien reikia kitų sprendinių.    Po diskusijos Komisijos nariai nutarė panaikinti pėsčiųjų perėją ir įrengti atitvarą Vytauto g. (prie „Pegaso“ knygyno), nes ši perėja nesaugi. Kaip buvo pažymėta, pagal naujai išleistas Kelių eismo saugumo taisykles pėsčiųjų perėjos turi būti įrengiamos viena nuo kitos ne mažiau kaip 100 m atstumu. Taip pat nutarta parengti Prienų m. pėsčiųjų perėjų pertvarkymo schemą.   Antruoju klausimu buvo aptarta saugaus eismo situacija rajone ir efektyvesnio mokinių švietimo saugumo klausimais priemonės. Komisijos sprendimu ties pėsčiųjų perėjomis Prienų m. turėtų būti įrengti mobilūs vaizdo stebėjimo registratoriai, o gauta medžiaga naudojama kaip priemonė švietimui eismo saugumo klausimais mokyklose.    Gyventojų prašymui įrengti trečią greitį ribojantį kalnelį Prienų Žemaitės g., tarp gyvenamųjų namų Nr. 81A ir Nr. 86, Komisijos nariai nepritarė, nes nurodytoje vietoje yra posūkis ir gatvės plotis netinkamas kalneliui įrengti.   Dėl sunkiasvorio transporto eismo ribojimo vietinės reikšmės keliuose pavasarinio polaidžio metu į Komisiją kreipėsi Jiezno, Stakliškių, Ašmintos ir Balbieriškio seniūnijų seniūnai. Argumentuota, kad keliai seniūnijose ypač gadinami pakraunant ir išvežant apvaliąją medieną, kuri yra sandėliuojama kelio zonoje ir ten pat yra kraunama. Deja, medienos išvežimas ne visada yra derinamas su seniūnais. Komisija nutarė rekomenduoti Savivaldybės administracijai parengti įsakymą ir pavesti seniūnijų seniūnams, esant poreikiui, pavasarinio polaidžio metu (iki gegužės 1 d.) riboti sunkiasvorio transporto eismą, įrengiant laikinus kelio ženklus Nr. 314 „Ribota masė“ ir nurodant reikiamą transporto masės svorį. Nutarta siūlyti Prienų miškų urėdijai įsirengti miškuose apvaliosios medienos krovimo aikšteles ir nesandėliuoti medienos kelio zonose, o medienos išvežimą seniūnijų keliais derinti su seniūnais.   Vasario 2 d. vykusiame Komisijos posėdyje buvo svarstytas Prienų m. gyventojų prašymas įrengti saugaus eismo kalnelį F. Vaitkaus ir Medelyno g. sankryžoje. Įgaliotas Prienų m. seniūnas apklausė gyventojus, kartu su Komisijos nariais aiškinosi saugaus eismo problemą F. Vaitkaus ir Medelyno g. sankryžoje ir pasiūlė įrengti pakeltą sankryžą. Sankryža bus įrengta iš lėšų, skirtų Prienų seniūnijos kelių priežiūrai. Prienų r. savivaldybės informacija