Ugdymo įstaiga Kovo mėn. Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 4 vietos (darželio grupėse) Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius nėra Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ nėra Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2 vietos (darželio grupėse) Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius 4 vietos Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė nėra Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius 4 vietos (2-4 metų gupėje) ir 1 vieta (5-6 metų grupėje) Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius 1 vieta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

         Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.                                                Švietimo skyriaus informacija