Vasario 28 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas į tradicinį pasitarimą pakvietė Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės narius. Vienas iš pasiūlytų svarstyti klausimų – papildyti Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondo) nuostatus, išplečiant remiamų veiklos sričių sąrašą.    Fondo finansinė parama teikiama verslo planų, paraiškų rengimo finansinei paramai iš kitų fondų gauti, dalyvavimo parodose, konkursuose, šventėse ir kituose masiniuose renginiuose išlaidoms iš dalies kompensuoti, tradiciniams amatams ir kitoms veikloms remti. (Visą informaciją galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje.) Šiais metais Fonde yra 20 000 eurų.   Meras pasiūlė, kad Fondo lėšos galėtų būti skiriamos viešosiose erdvėse įrengtų mažosios architektūros elementų, šviečiančių reklamų, vaizdo kamerų daliniam finansavimui. Tai ne tik puoštų viešąsias erdves, bet ir padidintų saugumą.    Šiuo metu Savivaldybė vykdo apklausą dėl turistinės miesto idėjos. Sutarta, kad, sulaukus dabartinio balsavimo rezultatų ir išklausius kitų pasiūlymų, specialistai paruoš miesto schemą, kurioje bus numatytos vietos, kuriose bendromis Savivaldybės ir verslo pastangomis turėtų atsirasti turistus viliojantys objektai.    Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovas G. Olsevičius pasidalino iniciatyva  organizuoti Atstovybės, Ūkininkų sąjungos ir Prienų r. savivaldybės konkursą „Pagaminta Prienų krašte“, o nugalėtojus apdovanoti per gruodžio mėnesį vykstantį tradicinį Padėkos vakarą krašto verslininkams. Sutarta greitu laiku paruošti nuostatus ir skelbti konkursą. Verslininkai taip pat siūlė Savivaldybei aktyviau viešinti planuojamus įgyvendinti projektus, jų vizualizacijas, kad iš anksto galėtų kurti savo planus ateičiai. Prienų r. savivaldybės informacija