2016 metais buvo priimta keletas teisės aktų pakeitimų darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS)  klausimais, dalis pakeitimų turėjo įsigalioti nuo š. m. sausio 1 d. Atidėjus naujojo Darbo kodekso įsigaliojimą iki š. m. liepos 1 dienos, buvo sustabdytas ir su kodeksu susijusių teisės aktų įsigaliojimas. Darbdaviai ir DSS specialistai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:1. Darbdaviai, darbdaviui atstovaujantys asmenys nuo liepos 1 d. bus atestuojami tik Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI), greičiausiai „gyvai“ prie kompiuterio. Pasiruošti egzaminui bus galima savarankiškai.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdaviams atstovaujantys asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, privalomai bus mokomi mokymo įstaigose, o atestuojami VDI.3. Nuo 2016-06-14 privalomas 60 val. apimties kvalifikacijos tobulinimas ne tik DSS specialistams, bet ir visiems, išvardintiems 2 punkte.4. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, nesurinkusieji per 5 metus nuo pažymėjimo įsigijimo datos 60 val. kvalifikacijos tobulinimo (tam reikalinga turėti patvirtinantį dokumentą / dokumentus) negali įmonėje vykdyti DSS tarnybos funkcijų.5. Taip pat pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, darbdaviai, turintys Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas, pažymėjimus, įsigytus po 2014 m. liepos 1 d., privalo turėti ir Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens pažymėjimą, t. y. privalo turėti du pažymėjimus.Kviečiame darbdavius ir specialistus (2 p.) į vienus paskutiniųjų DSS kursus Prienuose, kur galėsite įsigyti arba naujo pavyzdžio, kodas 3106 (115 €), atitinkamus pažymėjimus, arba juos jau turinčius – įsigyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (80 €). Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens (t. y. kurie patys neatlieka DSS funkcijų) pažymėjimai 75 €.Kursai vyks Prienų r. savivaldybės (Laisvės a. 12) salėje nuo š. m. kovo 14 d. 9.00 val. Registravimas ir informacija tel.: (8 319) 61 174; 8 611 12 107. DARBŲ SAUGOS KURSAI
Š. m. kovo 14 d. 9.00 val. Prienų r. savivaldybės salėje (Laisvės a. 12) prasideda darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) kursai:- DSS tarnybų specialistams (115 €)- įmonių vadovams, vykdantiems DSS tarnybos funkcijas (115 €)- darbdaviams, juos atstovaujantiems ir įgaliotiems asmenims (75 €)- Gaisrinės saugos kursai įmonių vadovams ir įgaliotiems asmenims (35 €)Taip pat kviečiame norinčius įsigyti DSS kvalifikacijos privalomojo 60 val. tobu­lini­mosi pažymėjimus.Mokymus vykdo UAB „Darbosaugos konsultacijos“ (lic. Nr. 3764).
Registravimas ir informacija tel.: (8 319) 61 174; 8 611 12 107.