Vasario 3 d. Revuonos parke prieniškiai dalyvavo akcijoje „Užrašyk Lietuvos vardą kitaip“ ir „rašė“ švytintį žodį LIETUVA.Vasario 7 d. vyko pasitarimas su Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėju. Aptarti Ivoniškių (Škėvonių k., Ivoniškių k.) kapinių plėtros detaliojo plano sprendiniai ir vandentiekio įvedimo galimybės.Vasario mėn. pateikta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai dėl mokyklinių autobusų skyrimo. Prašoma skirti penkis geltonuosius autobusus: vieną autobusą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pavežti, vieną pagal priešmokyklinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams pavežti, du netinkamiems naudoti geltoniesiems autobusams pakeisti ir vieną autobusą kaimuose, miesteliuose didesniu kaip 3 km atstumu nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams pavežti. Kaip ir praeitais metais, vieną mokyklinį autobusą savo lėšomis ketina nupirkti Prienų r. savivaldybė.Vasario 9 d. Prienų r. savivaldybės vadovai pakvietė į susitikimą Prienų krašto bendruomenių, įvairių šakų sporto asociacijų, klubų, jaunimo organizacijų vadovus, kurie pasidalino nuveiktais 2016 metų darbais ir šių metų lūkesčiais. Susitikime daugiau nei 25 visuomeninių organizacijų pirmininkai trumpai pristatė savo veiklas, svarbiausius ir reikšmingiausius 2016 metų darbus, pasidalino patirtimi, kaip sekėsi pritraukti lėšų iš kitų šaltinių.Vasario 10 d. Prienų r. savivaldybės organizuoto tradicinio šventinio renginio Prienų kultūros ir laisvalaikio centre metu pagerbti geriausi 2016 m. savivaldybės sportininkai.Vasario mėn. Architektūros ir urbanistikos skyrius parengė Prienų miesto gėlynų projektus, kuriuos suderino su UAB ,,Prienų butų ūkis“.Vasario mėn. parengti 7 daugiabučių gyvenamųjų namų investicijų planai ir pateikti derinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai.Vasario 14 d. mokyklų direktorių susitikime aptarti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo teisinio reglamentavimo klausimai. Mokyklų vadovai susibūrė į darbo grupę su nauja darbo apmokėjimo tvarka susijusiems dokumentams rengti.Vasario 16 d. Prienuose vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, įteiktos „Dėkingumo“ nominacijos labiausiai nusipelniusiems kraštiečiams.Vasario mėn. vyko savivaldybės mero A. Vaicekausko metiniai pokalbiai su kultūros ir švietimo įstaigų vadovais, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėju R. Šiugždiniu bei Švietimos skyriaus vedėju R. Zailsku.Vasario mėn. vyko Ašmintos, Balbieriškio, Pakuonio, Stakliškių, Šilavoto seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai, rajono vadovai susitiko su gyventojais, seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais.Vasario mėn. išnuomoti 2 nauji socialiniai būstai Vytauto g. 22-7 ir Statybininkų g. 7-29, Prienuose, pratęsta 1 socialinio būsto sutartis.Vasario 24 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimą, kuriame aptartos LR švietimo įstatymo pataisos dėl smurto ir patyčių prevencijos, priimti susitarimai dėl tiksliųjų mokslų pamokų kokybės stebėsenos.Vasario 28 d. meras A. Vaicekauskas pakvietė į susitikimą Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės narius. Aptarti Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, nuspręsta išplėsti fondo remiamų veiklos sričių sąrašą, diskutuota apie planuojamą organizuoti konkursą „Pagaminta Prienų krašte“.Vasario mėn. užsakyti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių (Puziškių k., Šilavoto sen.), Veiverukų senųjų kapinių (Išlaužo k., Išlaužo sen.), vokiečių senųjų kapinių (Senaūčio k., Naujosios Ūtos sen.), 1812 m. karo nužudytų prancūzų karių, 1831 ir 1863 m. sukilėlių, Lietuvos partizanų kapų komplekso (Stuomenų k., Šilavoto sen.) formavimo ir pertvarkymo projektai.Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–18 val.Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius gyventojus priima trečiadieniais 9–12 val. ir 17–18 val.Išankstinė registracija telefonu  61 102.