Prienų rajono savivaldybė skelbia du nekilnojamojo turto viešus aukcionus, kurių sąlygos:1. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO OBJEKTO, ESANČIO KĘSTUČIO G. 63, PRIENŲ M., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOSViešo aukciono vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, Laisvės a. 12, Prienai. Aukcionas vykdomas tiesiogiai.Parduodamas pastatas valgykla (unikalus Nr. 6996-0000-4014, bendras plotas 517,56 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, būklė patenkinama, pažymėjimas plane 1M1p, statybos metai –1960), mokykla–internatas (unikalus Nr. 6996-0000-4025, bendras plotas 3865,67 kv. m, pastatas mūrinis, 4 aukštų, pažymėjimas plane 2C4p), pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 6996-0000-4036, bendras plotas 237,02 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3P1p), pastatas – skalbykla (unikalus Nr. 6996-0000-4047, bendras plotas 199,00 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 4L1p), pastatas – garažas (unikalus Nr. 6996-0000-4058, bendras plotas 127,57 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 5G1p), pastatas – sandėlis (unikalus Nr. 6996-0000-4088, užstatytas plotas 17,00 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 9I1p), kiemo statiniai (unikalus Nr. 4400-0825-1714), kiemo statiniai (unikalus Nr. 6996-0000-4090) ir šiam objektui priskirtas 2,0281 ha žemės sklypas (unikalus numeris 4400-3792-8815), Kęstučio g. 63, PrienaiPradinė objekto pardavimo kaina – 222 577 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 200 562 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 21 445 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 570 Eur.Kainos didinimo intervalas – 100 EurAukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 EurGarantinis įnašas – 22 257EurPagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.Naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:LIII – valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos;XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;XXVII – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miško ūkio paskirties žemėje;IX – dujotiekių apsaugos zonos;VI – elektros linijų apsaugos zonos;I – ryšių linijų apsaugos zonos.Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.Turto apžiūra 2017-03-20 9-14 val.Dėl apžiūros būtina iš anksto kreiptis tel. (8 319) 61173.Registravimo dalyvauti aukcione laikas 2017 m. kovo 21 d. 8–11.30 ir 13–15 val.Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Prienų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 288742590), sąskaitos Nr. LT70 7300 0100 7693 7353, AB ,,Swedbank“ (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).Aukcionas vyks 2017 m. kovo 22 d. 10.00 val. – Laisvės a. 12, Prienų m., 103 kab.Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178.Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybinėje įmonėje Turto banke. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Išlaidas, susijusius su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.Informaciją, susijusią su skelbiamu aukcionu, teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dž. Čepeliauskienė, tel. (8 319) 61 173, el. p. [email protected] . 2. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO OBJEKTO, ESANČIO DRUSKELIŠKIŲ K. 1, STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOSViešo aukciono vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, Laisvės a. 12, Prienai. Aukcionas vykdomas tiesiogiai.Parduodamas gyvenamas namas (unikalus Nr. 6900-0006-0011, plotas 67,00 kv. m, pastatas rastinis, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai –1950), tvartas (unikalus Nr. 6900-0006-0022, plotas 113,00 kv. m, pastatas rastinis, pažymėjimas plane 2I1m, statybos metai –1950), kiemo rūsys (unikalus Nr. 6900-0006-0033, plotas 25,00 kv. m, pažymėjimas plane 3I0b, statybos metai –1950), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6900-0006-0044, plotas 11,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1ž, statybos metai –1950), kiemo statiniai – lauko tualetas, šulinys (unikalus Nr. 6900-0006-0055) ir šiam objektui priskirtas 0,4700 ha žemės sklypas (unikalus numeris 4400-4067-4110) Druskeliškių k. 1, Stakliškių sen., Prienų r. sav.Pradinė objekto pardavimo kaina – 4 994 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 2 074 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 2 727 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 193,60 Eur.Kainos didinimo intervalas – 100 EurAukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 EurGarantinis įnašas – 499 EurPagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:VI – elektros linijų apsaugos zonos.Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.Turto apžiūra 2017-03-22 9-14 val.Dėl apžiūros būtina iš anksto kreiptis tel. (8 319) 61173.Registravimo dalyvauti aukcione laikas 2017 m. kovo 23 d. 8–11.30 ir 13–15 val.Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Prienų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 288742590), sąskaitos Nr. LT70 7300 0100 7693 7353, AB ,,Swedbank“ (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).Aukcionas vyks 2017 m. kovo 24 d. 10.00 val. – Laisvės a. 12, Prienų m., 103 kab.Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178.Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybinėje įmonėje Turto banke. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Išlaidas, susijusius su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.Informaciją, susijusią su skelbiamu aukcionu, teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dž. Čepeliauskienė, tel. (8 319) 61 173, el. p. [email protected] .