PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2017 M.      Paramos paraiškos renkamos iki balandžio 10 d.     Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2017 metų taisyklės).     Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:      kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas;     kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;     tradicinių renginių organizavimas.     Paramos dydis projektui priklausys nuo veiklos srities, pagal kurią teikiamas projektas ir nuo to, kas teiks paramos paraišką.     Paramos projektams, susijusiems su viešųjų erdvių sutvarkymu arba materialinės bazės stiprinimu, gali kreiptis tik kaimo bendruomenės. Paramos dydis projektui, susijusiam su viešųjų erdvių sutvarkymu – iki 7000 Eur, materialinės bazės stiprinimu – iki 3000 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų bus kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taigi, pareiškėja prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti piniginėmis lėšomis. Pretenduoti į paramą gali tik tos kaimo bendruomenės, kuriose yra bent 30 narių ir kurios per paskutinius dvejus metus (2015 m. ir 2016 m.) iš Žemės ūkio ministerijos negavo valstybės biudžeto lėšų. Parama neteikiama, jei kaimo bendruomenė yra padariusi pažeidimų su šios paramos panaudojimu.     Tradiciniams renginiams organizuoti paramos gali kreiptis kaimo bendruomenės, rajono lygmeniu arba nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos. Tokių projektų išlaidos bus dengiamos 100 proc. Kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė – parama gali siekti iki 1500 Eur. Kai paramos paraišką teikia rajono mastu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija –  iki 3000 Eur, o kai nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija –  iki 6000 Eur.     Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja gali teikti paramos paraišką tik pagal vieną iš pirmiau įvardytų veiklos sričių. Detalūs reikalavimai pareiškėjas, tinkamos finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kt. aktuali informacija pateikiama 2017 metų taisyklėse.     Svarbu žinoti, kad kaimo bendruomenės, siekiančios gauti paramą privalo užpildyti 2017 m. paramos paraiškos formą, kuri pateikta 2017 metų taisyklių 1 priede. Jei bus užpildyta kitokia (pvz., 2016  metų)  paramos paraiškos forma – paramos paraiška nebus vertinama. Baigus įgyvendinti projektą  – turės būti pateikta projekto įgyvendinimo ataskaita (2017 m. taisyklių 2 priedas). Rekomenduojama kaimo bendruomenėms nepamiršti nufotografuoti ar kitais būdais įamžinti projekto įgyvendinimo metu vykdomas veiklas.     Paramos paraiškos priimamos Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r. (203 kab.) nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2017 m. balandžio 10 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.     Paramos paraiška Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui gali būti pateikta asmeniškai pareiškėjo vadovo arba  pareiškėjo įgalioto asmens (turėti atitinkamus dokumentus), atsiųsta per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta.       Papildomą informaciją teikia Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus specialistė Monika Raudonienė, tel. (8 5) 250 6093, el. p. [email protected] ir Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. [email protected]

     Išsamesnę informaciją rasite ČIA. Prienų r. savivaldybės informacija