Pareigybės lygis: A.     Darbo krūvis (orientacinis): geografijos 9 pamokos.     Darbo sutarties rūšis: neterminuota.     Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.      Privalumai:• darbo patirtis;• rekomendacijos.      Pretendentas privalo  pateikti  šiuos dokumentus:• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;• gyvenimo aprašymą;• darbo stažą patvirtinančių dokumentų  kopijas;• buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Dokumentai priimami iki 2017-04-14 d.  Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r. darbo dienomis  nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: [email protected]  su nuoroda „Geografijos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.Atranka vyks 2017 m. balandžio 20 d. 14.00 val. Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje direktoriaus kabinete.Telefonas pasiteirauti: (8 319) 59146, el. p. [email protected]