Nuosavo būsto problema – viena aktualiausių. Daug savivaldybės gyventojų jo neišgali įsigyti, todėl kreipiasi į Prienų r. savivaldybės administraciją. Socialinio būsto fondas kasmet auga, tačiau laukiančiųjų eilės rodo plėtros poreikį.    Šiuo metu Savivaldybė vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“. Projekto biudžetas – 361329,70 Eur,  iš jų 307 130,24 Eur – ES fondų lėšos, 54199,46 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Butams įsigyti skirta 348 962,70 Eur. Projekto įgyvendinimo metu (2016–2018 metais) numatoma įsigyti 19 socialinių būstų.    2016 m. nupirkti 6 butai: 5 butai dviejų kambarių ir 1 butas trijų kambarių. 2017 m. naujai nupirkti butai suteikti 4 šeimoms, o 6 šeimoms suteikti atlaisvinti būstai. 2017 m. dar planuojama nupirkti 2 keturių kambarių butus, 2 trijų kambarių butus, 3 dviejų kambarių butus ir 6 vieno kambario butus. Savivaldybei įsigijus likusius būstus, bus apgyvendinta dar 13 šeimų. Taip pat už 2015 m. parduotą Savivaldybės būstą (Savivaldybės lėšos – 12 900 Eur) planuojama įsigyti ne mažesnį kaip 60 kv. m būstą Jiezno seniūnijoje šeimai (ne iš eilės) su 5 vaikais. Jeigu liks lėšų, bus ieškoma būsto pagal poreikį.   Šiuo metu Prienų r. savivaldybė turi 268 apgyvendintus socialinius būstus. Vadovaujantis įstatymais į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, patvirtintus Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus, įrašyti 126 asmenys, iš jų: 25 – Jaunų šeimų sąraše, 17 – Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąraše, 8 – Likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) sąraše, 26 – Neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, sąraše, 42 – Bendrajame sąraše, 8 – Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše.    Per metus yra gaunama apie 18 prašymų įtraukti į eilę gauti socialinį būstą. Dabar siūlomi būstai, pateikusiems prašymus 2007–2010 m. Prienų r. savivaldybės informacija