Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).    Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.   Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val.    Paraiškas pagal minėtą veiklos sritį gali teikti kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai. Remiama veikla yra kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Sodų bendrijoms priklausančių namų savininkams parama nebus teikiama.    Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.  Projektą privaloma įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.   Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:   nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;   nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;   ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.   Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:   turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) – suteikiama 10 balų;   yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) – suteikiama 10 balų;   yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.   Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.   Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:   nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;   nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;   ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.   Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.   Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.    Detalesnę informaciją apie galimybę pasinaudoti parama asbestinių stogų keitimui jums suteiks seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai.Prienų r. savivaldybės informacija