Prienų gyventojai teiraujasi, kiek atpigo šiluma po to, kai šilumos ūkį perėmė AB „Prienų šilumos tinklai“, kurią kontroliuoja Prienų r. savivaldybė.    Pasak AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorės A. Minciuvienės, 2016 m. buvo ypatingi tuo, kad, nutraukus beveik 15 metų trukusią nuomos sutartį su UAB „Prienų energija“, visa šilumos energija buvo tiekiama iš AB „Prienų šilumos tinklai“ valdomų tinklų.    Tai, kaip kito šilumos kaina 2015–2017 m., iliustruojama pateiktoje lentelėje.    Toliau pateikiama 2015–2017 m. sausio mėn. šilumos suvartojimo ir mokėjimo (su PVM) už 60 kv. m buto šildymą analizė kai kuriuose Prienų miesto daugiabučiuose (atkreipkite dėmesį, kad skiriasi vidutinė oro temperatūra ir dėl taikomos šilumos kainos skaičiavimo formulės sumos po kablelio pateiktos su nedidele paklaida).  

   Iš lentelėse pateiktų duomenų matyti, kad šilumos kaina tikrai sumažėjo. Dar labiau kainų sumažėjimą pajuto tie gyventojai, kurie renovavo daugiabučius namus (iš pateiktų palyginti namų nerenovuotas Statybininkų g. 7.). Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo programą Prienų rajono savivaldybėje nuo 2013 m. atnaujinti 22 daugiabučiai, atnaujinimo darbai vyksta dar 10-yje, o 2 namai ruošiasi darbų pradžiai.   AB „Prienų šilumos tinklai“ pateikia keletą faktų apie tai, kiek buvo parduota šilumos energijos, ir palygina, kiek lėšų buvo sutaupyta sumažinus šilumos kainą.   Šių metų  sausio mėn. vidutinė lauko oro temperatūra buvo -3,7 oC, šilumos kaina 5,89 ct/kWh (be PVM). Biudžetinėms įstaigoms šilumos patiekta už 79 466,64 Eur.   Jeigu už tą patį šilumos kiekį būtume mokėję UAB „Prienų energija“ buvusia šilumos kaina 9,11 ct/kWh (be PVM), biudžetinėms įstaigoms būtų atsiėję 122 910,21 Eur, t. y. 43 443,57 Eur daugiau.   Atitinkamai daugiabučių namų šilumos vartotojai sumokėjo 188 432,88 Eur. Jeigu už tą patį šilumos kiekį būtume mokėję UAB „Prienų energija“ buvusia šilumos kaina 9,11 ct/kWh, daugiabučių namų šilumos vartotojams būtų atsiėję 291 447,12 Eur, t. y. 103 014,24 Eur daugiau.   Iš palyginimo matome, kad Prienų r. savivaldybės tarybos sprendimas statyti biokuro katilinę bei perduoti šilumos ūkį AB „Prienų šilumos tinklai“ leido sutaupyti lėšų ir biudžetinėms įstaigoms, ir daugiabučių namų gyventojams. Prienų r. savivaldybės informacija