2017 m. kovo mėn. pradžioje Prienų kultūros ir laisvalaikio centras pateikė paraišką dėl dalyvavimo Ateities visuomenės instituto vykdomo projekto „Kultūros produktų/paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, ugdant regionų kultūros darbuotojų kompetencijas: kultūrinės inovacijos ir jų sklaida, kuriant kultūrinį regiono identitetą“ mokymuose. Centras sėkmingai įveikė atranką ir Prienų krašto vietovė kartu su 4 kitomis vietovėmis buvo atrinkta dalyvauti projekto mokymuose, kurie įvyko gegužės 24 d. Prienuose.    Mokymams pasirinkta tema „Pasiteisinančios kultūros rinkodaros strategijos“ (gerieji pavyzdžiai, sėkmingos kūrybinės partnerystės, kultūros paslaugų ir produktų žinomumo didinimas), kurią pristatė lektorė Eglė Šimkevičiūtė – sertifikuota marketingo vadovė (LiMA B), „UniPark“ rinkodaros ir pardavimo skyriaus vadovė.   Kartu su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru mokymų grupėje dalyvavo ir išoriniai partneriai – savivaldos atstovai, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai, bendruomenių, verslo struktūrų atstovai. Prienų r. savivaldybei atstovavo mero patarėja J. Zailskienė ir specialistė ryšiams su visuomene R. Sinkevičiūtė.   Mokymuose dalyvavusi komanda susipažino su kultūros projektų kūrimo metodika, konsultuojama lektorės kūrė realų projektą, aktualų tiek verslininkui, į kurio kavinę užsuka turistas, tiek kultūros darbuotojui, kuris žino, ką jo regione vertingiausia pažinti.   Kitas mokymų komandos susitikimas – gegužės 30 d. Esant poreikiui, vyks nuotolinės konsultacijos su lektoriumi. 2017 m. birželio mėn. – baigiamoji sesija: pasiektų rezultatų pristatymas ir aptarimas.Prienų r. savivaldybės informacija