Birštono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijos ir viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra pradeda įgyvendinti projektą „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0001, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“   Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ženklinimo infrastruktūrą (274 vnt.), skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.   Projekto metu bus pagaminta ir įrengta 216 infrastruktūros objektų, nurodančių lankytinų objektų kryptį, 35 infrastruktūros objektai, informuojantys apie lankytiną objektą, 23 infrastruktūros objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius čia esančius objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėje, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.    Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas – 207 290,72 Eur, iš jų ES finansavimo lėšos – 176 197,10 Eur.Prienų r. savivaldybės informacija