Informuojame, kad nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams: dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.  Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (153 Eur).  Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.  Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos administracijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.  Prašymą-paraišką ir kitus reikiamus dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti pareiškėjas gali pateikti mokykloje, kurioje mokinys mokosi.  Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:1. prašymas-paraiška (prašymas) socialinei paramai mokiniams gauti;2. pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas ir vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;3. pažymos apie pajamas;4. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti; 5. žemės nuosavybės liudijimas arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę;6. santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, mirties liudijimas;7. kiti reikalingi dokumentai.  Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.   Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite www.socmin.lt arba www.prienai.ltSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija