Prienų r. savivaldybės švietimo delegacija, vadovaujama Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, birželio 27–28 dienomis lankėsi Talsų savivaldybėje, kuri nuo 1999 metų yra Prienų r. savivaldybės partnerė. Delegaciją, kurią sudarė ugdymo įstaigų vadovai, Švietimo skyriaus specialistai, pasveikino Talsų savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotoja regiono plėtrai, kultūrai ir sportui Ilzė Indriksonė. Talsų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Uldis Katlaps ir metodininkė Lienite Kruzitė pristatė Talsų savivaldybės švietimo sistemą: bendrojo ugdymo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo bei neformaliojo švietimo įstaigas. Diskusijos metu buvo aptarti Talsų ir Prienų r. savivaldybių švietimo pasiekimai bei problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.

   Prieniškiai taip pat lankėsi įvairiose Talsų švietimo ir kultūros įstaigose – valstybinėje gimnazijoje, antrojoje vidurinėje mokykloje, pradinėje mokykloje, darželyje „Spriditis“, vaikų ir jaunimo centre, muzikos mokykloje, kultūros centre bei kūrybos namuose. Visų lankytų mokyklų vadovai pristatė vykdomas veiklas, pasiekimus, edukacines aplinkas ir priemones.

   Viešnagės Talsų savivaldybėje metu Prienų rajono švietimo darbuotojai ne tik pasidalino patirtimi, bet kai kurios mūsų mokyklos užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Talsų savivaldybės mokyklomis – Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir Talsų antrosios vidurinės mokyklos vadovai susitarė dėl bendro Erasmus+ programos projekto paraiškos teikimo Švietimo mainų paramos fondui; Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ir Talsų savivaldybės Virbu pagrindinės mokyklos vadovės susitarė organizuoti bendrą etnokultūrinį projektą apie lietuvių ir latvių liaudies dainų, šokių bei papročių panašumus.
   Talsų savivaldybės Švietimo skyriaus organizuotoje draugiškoje vakaronėje mokyklų vadovai susipažino su abiejų šalių papročiais, kultūriniu ir kulinariniu paveldu.

        Švietimo skyriaus informacija