Reorganizavus Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą ir Prienų švietimo centrą nuo 2017 m. liepos 3 dienos pradėjo veikti Prienų švietimo pagalbos tarnyba.