Liepos 3 d. Prienų r. savivaldybės vadovų ir seniūnijų seniūnų, žemės ūkio specialistų pasitarime buvo aptarti glaudesnio seniūnų ir žemės ūkio specialistų bendradarbiavimo, darbo laiko planavimo, funkcijų pasidalijimo, taip pat pakelių tvarkymo, apleistų žemės plotų, statinių ir bešeimininkio turto priežiūros kontrolės klausimai.    Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad apžėlę pakelės – savivaldybės skauduliai. Jos trukdo geriau tvarkyti seniūnijų kelius, gadina kraštovaizdį ir gerą ūkininko vardą. Meras ragino seniūnus ir žemės ūkio specialistus priminti gyventojams, ūkininkams apie pareigą atsakingai prižiūrėti savo pakeles. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas D. Šimukonis atkreipė dėmesį, kad nenušienavus pakelių piktžolių sėklos patenka į pačių ūkininkų laukus.    Užsiminta, kad Savivaldybė ir seniūnijos, planuodami kelių greideriavimo ir sniego valymo darbus, galėtų teikti pirmenybę tiems keliams, šalia kurių gyvenantys ūkininkai nusišienaus pakeles. Yra ir daugiau paskatinimo bei sudrausminimo priemonių, kurios bus svarstomos.   „Žmonių mažėja, todėl reikėtų pagalvoti apie pakelių tvarkymą mechanizuotu būdu, konkursų organizavimą, sutarčių su ūkininkais sudarymą“, – dar vieną kelkraščių priežiūros būdą pasiūlė Savivaldybės vadovas A. Vaicekauskas. Administracijos direktoriaus E. Visocko nuomone, ir čia seniūnams gali patalkinti žemės ūkio specialistai, kurie gali surinkti informaciją apie ūkininkus ar gyventojus, turinčius reikalingos technikos.    Pasitarime su seniūnais akcentuotos apleistų žemės plotų ir statinių priežiūros, bešeimininkio turto problemos. Savivaldybės meras prašė seniūnų skirti šioms veiklos sritims ypatingą dėmesį – atlikti apleistų statinių ir žemės plotų, neįteisinto bešeimininkio turto patikrą, sudaryti sąrašus ir pažymėti, kokios priemonės yra pritaikytos. Tarp jų yra ir administracinės nuobaudos, kurias turi teisę taikyti seniūnai. Kad to neprireiktų, meras ragino daugiau bendrauti ir bendradarbiauti – su specialistais, gyventojais, ūkininkais, jiems patarti ir pakonsultuoti, jeigu reikia, ieškoti bendrų problemų sprendimo būdų.    Pasitarime kalbėta ir apie pagalbinių darbų seniūnijose organizavimą, sutarčių su darbuotojais sudarymą. Įsigaliojus Darbo kodekso pakeitimams, visais iškylančiais klausimais Savivaldybės vadovai patarė seniūnams konsultuotis su Savivaldybės teisininkais.    Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė I. Urbanavičienė pristatė seniūnams ir specialistams bendruomeninės veiklos paramos įgyvendinimo savivaldybėje aprašą, kuriame numatyta finansuojamos veiklos, prioritetai, paraiškų teikimo tvarka ir kt.     Pasitarime dalyvavusi Kauno regiono plėtros agentūros projektų vadovė E. Taločkaitė informavo apie Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano atnaujinimą ir pristatymą visuomenei. Prienų rajono gyventojai kviečiami dalyvauti šiuose susitikimuose, kurie vyks Prienų rajono seniūnijose pagal pateiktą grafiką. Data Laikas Seniūnija Adresas 2017-08-01 10.00 Išlaužo V. Gurevičiaus 2A, Išlaužas (bendruomenės salė) 13.00 Pakuonio Sodų g. 33, Pakuonis (seniūnijos salė) 15.00 Ašmintos Dvaro g. 4, Ašmintos k., Ašmintos sen., (Ašmintos daugiafunkcis centras) 2017-08-02 10.00 Veiverių Kauno g. 33, Veiveriai (seniūnijos salė) 13.00 Šilavoto A. Radušio g. 11, Šilavotas 15.00 Prienų Vytauto g. 35, Prienai (Kultūros ir laisvalaikio centras) 2017-08-03 10.00 Stakliškių Vilniaus g. 2, Stakliškės (seniūnijos salė) 13.00 Jiezno J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas 2017-08-04 10.00 Naujosios Ūtos Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k. 13.00 Balbieriškio Klevų g. 4, Balbieriškis (Balbieriškio biblioteka)

Prienų r. savivaldybės informacija