Informuojame, kad 2017 m. birželio 26 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta suteikti teisinę apsaugą Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams, vadinamiems Skausmo kalneliu, Veiverių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.    2017 m. liepos 4 d. Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, vadinami Skausmo kalneliu, įregistruoti Kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas 33545).   Su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (https://kvr.kpd.lt/heritage/).Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus informacija