Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo ar nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, skelbiamų derybų būdu perka ne mažesnes kaip 60 kv. m ploto gyvenamąsias patalpas Jiezno seniūnijoje. Specialūs reikalavimai: gyvenamosiose patalpose turi būti įvestas vanduo, įrengta vonia irtualetas, įrengta kanalizacija. Pasiūlymų pateikimo terminas 2017 m. rugsėjo 4 d. 15 val. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus. Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.). Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, gyvenamosios patalpos energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 4 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „Gyvenamosios patalpos“.  Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 61123.Prienų rajono savivaldybės administracija