Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, baigiantis 2016-iesiems – Bibliotekų metams, dėkodamas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojams už nuoširdų ir kūrybingą darbą, kultūros sklaidą, skaitymo skatinimą, padovanojo 500 eurų čekį, linkėdamas, kad šie pinigai būtų panaudoti tęsti prasmingas bibliotekos kultūrinių edukacinių kelionių tradicijas. O tokios tradicijos bibliotekoje seniai įsitvirtinusios: bibliotekininkai kasmet išvyksta į vieną ar dvi keliones po gimtąjį kraštą, yra nuvykę ir į užsienį – aplankę Kristijono Donelaičio gimtinę Karaliaučiuje. Mero dovana taip pat buvo panaudota kelionei. Šįkart – kelionei į Aukštaitiją susipažinti su Biržų kraštu ir aplankyti Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio biblioteką.   Pirmas sustojimas pakeliui į Biržus – Panevėžio rajone esantis Bistrampolio dvaras, pažintis su didinga šio dvaro ir jo buvusių šeimininkų giminės istorija, aktyviu kultūriniu šiandienos gyvenimu, kuris ne tik dvarą, bet ir visą Lietuvą garsina Bistrampolio muzikos festivaliais. Poeto Justino Marcinkevičiaus vardo bibliotekos darbuotojams buvo labai malonu, kad ir čia – tolimame Aukštaitijos kampelyje – gali atrasti Justino Marcinkevičiaus kūrybos – šalia 1864–1904 m. Knygnešių sąjūdžiui skirto koplytstulpio – knygnešių žygdarbis įamžintas poeto žodžiais:  „Viešpatie, tu juk matai / sunkų knygnešio kelią, / Sako, kad  tu skaitai / kiekvieną mūsų knygelę“ (Pavasario balsai Pasandravy (Maironis), 1987).     Toliau bibliotekininkų kelias jau suko link Biržų. Kelionės tikslas – Biržų pilis. Pakeliui bibliotekininkai užsuko į „Karvės olą“ – turistų gausiai lankomą karstinę įgriuvą, įkopė į Kirkilų apžvalgos bokštą, iš kurio aukšybių pasigrožėjo karstiniais ežerėliais.   Biržų pilis keliautojus iš Pietų Lietuvos pasitiko oria didybe. Puikiai atnaujinti pilies rūmai po savo stogu yra priglaudę ir Biržų krašto muziejų, ir Biržų r. savivaldybės Jurgio  Bielinio viešąją biblioteką, į kurią neužsukti bibliotekininkai iš Prienų tiesiog negalėjo. Bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė atvykusius kolegas supažindino su bibliotekos struktūra, pristatė projektinę, kultūrinę bibliotekos veiklą, pasidalino ateities vizijomis. Aplankę biblioteką, Prienų bibliotekininkai pažintį su Biržų pilimi tęsė lankydami muziejų: Biržų pilies Arsenale stebėjo interaktyvų XVIII a. lietuvių ir švedų armijos kovų dėl Biržų pilies  pristatymą, krašto muziejuje susipažino su krašto istorija, kultūra, dalyvavo etnografinėje programoje apie Biržų krašto alaus gamybos istoriją, papročius, turėjo galimybę ir patys paskudučiuoti, padainuoti ir pašokti.   Į Prienus bibliotekos darbuotojai grįžo kupini įspūdžių ir idėjų naujiems darbams ir naujoms kelionėms, nes dar tiek daug nepamatyta čia – Lietuvoje.Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija