Darbo krūvis: socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja, 23 savaitinės kontaktinės valandos.Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2017-09-01.Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: • aukštasis išsilavinimas ir specialiojo arba socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;• pritaikytų ir individualizuotų programų, socialinių įgūdžių ugdymo programos rengimo principų, Bendrųjų ugdymo programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai. Privalumai:• darbo patirtis;• rekomendacijos. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;• gyvenimo aprašymą;• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo. Du kartus per mėnesį.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Dokumentai priimami iki 2017-08-24  Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai, LT-59114) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda soc. įgūdžių ugdymo klasės mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.Atranka vyks 2017 m. rugpjūčio 28 d., 10.00 val. direktorės kabinete.Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60212, el. p. [email protected]