Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingas pradinio ugdymo mokytojasPrienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  pradinio ugdymo mokytojo  pareigoms. Pareigybės lygis – A2.Darbo sutarties rūšis – terminuota. Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus: • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;• Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas; • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;• Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;• Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;• Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.Privalumai:• darbo patirtis;• rekomendacijos.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;• gyvenimo aprašymą;• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Dokumentai priimami iki 2017-08-24 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda pradinių klasių mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 25 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas [email protected] arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  [email protected].