Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles šalies gyventojams. Taisyklėse nustatyta, kad turi būti taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.                Vadovaujantis Taisyklėmis, parengta Atmintinė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams.