Rugpjūčio 22 d. įvyko Prienų švietimo pagalbos tarnybos (anksčiau Prienų švietimo centras) organizuota dvejus metus trukusio „Erasmus+“ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ baigiamoji konferencija, į kurią susirinko gausi švietimo bendruomenė iš Prienų bei įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, svečiai iš šalies mokslo įstaigų ir universitetų, Lenkijos ir Izraelio, taip pat projekto partnerių atstovai iš Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Baltijos regiono tyrėjų asociacijos, Italijos ir Norvegijos mokyklų.    Konferencijoje dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė. Meras pasidžiaugė, kad švietimo darbuotojai mokosi, tobulina lyderystės kompetencijas, dalijasi gerąja patirtimi, ir palinkėjo sklandžios konferencijos bei darbingų artėjančių mokslo metų, būti tikrais lyderiais ir ugdyti ateities lyderius.     Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, linkėdamas prasmingos ir gražios dienos, taip pat palinkėjo, kad sėkminga vieno projekto pabaiga taptų sėkminga kito projekto pradžia.   Prienų švietimo centro laimėtas ir koordinuojamas projektas yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarptautinių strateginės partnerystės projektų, pagal kuriuos Švietimo mainų paramos fondas labai skatina kurti inovacijas, intelektinius produktus, keistis žiniomis, bendradarbiauti tarpusavyje įvairių tipų organizacijoms. Tai akcentuodamas Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorius Liutauras Ivoška fondo vardu padėkojo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorei Danutei Stankevičienei, projekto koordinatoriams ir partneriams iš užsienio bei Lietuvos už sėkmingą projekto įgyvendinimą ir pažadėjo padėti skleisti šio projekto rezultatus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.   „Prienai – fenomenas“, – pabrėžė dr. Jūratė Valuckienė, Šiaulių universiteto docentė, Baltijos regiono tyrėjų asociacijos prezidentė. „Tai savivaldybė, pirmoji pradėjusi išorės vertinimą, tapusi lyderystės diegimo gerąja praktika nacionalinio „Lyderių laiko“ projekte, pirmoji turinti finansuojamus Švietimo mainų paramos fondo ne vieną, o du konsorciumo modelio projektus“, – teigė mokslininkė. Ji pasidžiaugė Prienų švietimo pagalbos tarnybos aktyvia veikla projektinėje, suaugusiųjų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo srityse.    Konferencijoje buvo aptarti projekto metu pasiekti rezultatai ir sukurto pilietiško lyderio ugdymo modelio tolimesnės naudojimo galimybės, pristatytos įgyvendintos pilietinės akcijos, kurių dalyviai pasidalino savo patirtimi ir pasiektais rezultatais, taip pat apdovanoti tarptautinio pilietiškiausio mokytojo konkurso nugalėtojai.    Projekto įgyvendintojai tikisi, kad šis projektas įkvėps visų šalių partnerius toliau vystyti pilietiško lyderio ugdymo idėją, kurti, mokytis ir bendradarbiauti kvalifikacijos tobulinimo srityje, paskatins švietimo, taip pat regionų vystymąsi, prisidės prie naujų metodų ir pilietinių iniciatyvų kūrimo, mokinių aktyvaus įsitraukimo į vykdomas iniciatyvas ir tolimesnės motyvacijos būti pilietiškiems.Prienų r. savivaldybės informacija