Rugpjūčio 31 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti  45 sprendimų projektai ir visi, išskyrus vieną, priimti. Nepatvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2017–2018 mokslo metams, šis klausimas bus svarstomas neeiliniame Tarybos posėdyje rugsėjo 8 d.   Posėdyje buvo patvirtinta didžiausias leistinas pareigybių skaičius kai kuriose švietimo įstaigose, priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo modeliai, Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainiai, vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas, apleistų, nenaudojamų žemės sklypų sąrašas, pritarta lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimo projektui bei ilgalaikės paskolos ėmimui investicijų projektams finansuoti, priimti sprendimų projektai, susiję su valstybei ar savivaldybei priklausančio turto perėmimu, perdavimu, būstų pardavimu bei nuoma rinkos kainomis, nustatyti nuomos už valstybinę žemę tarifai ir kt.   Po Tarybos posėdžio meras A. Vaicekauskas pakvietė Tarybos narius nuvykti į Švietimo pagalbos tarnybą ir „Ąžuolo“ progimnaziją, kurios patalpose taip pat veikia prie Švietimo pagalbos tarnybos po reorganizacijos prijungta Pedagoginė psichologinė tarnyba.    Lankydamiesi švietimo įstaigose Tarybos nariai įvertino mokytojų ir specialistų darbo sąlygas, patalpų būklę, pabendravo su įstaigų vadovais, išklausė jų rūpesčius ir lūkesčius, diskutavo patalpų remonto, darbo sąlygų gerinimo, švietimo bei ugdymo  klausimais.    Ir „Ąžuolo“ progimnazijoje, ir Švietimo pagalbos tarnyboje darbo sąlygos bus gerinamos. Siekiant teikti efektyvias, kokybiškas paslaugas, visapusišką švietimo ir psichologinę pagalbą mokytojams, vaikams ir šeimoms, ateityje Švietimo pagalbos tarnybai priklausantys specialistai įsikurs vienose patalpose. Prienų r. savivaldybės informacija