Darbo pobūdis: – Sisteminga neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų, kitų paslaugų gavėjų bei jų šeimų sveikatos priežiūra ir prevencija, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, socialinių poreikių tenkinimą.- Tiesioginis vadovavimas slaugytojo padėjėjoms.- Komandinis darbas teikiant Integralios pagalbos paslaugas asmens namuose.Reikalavimai:- Slaugytojui –  turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugos ar bendruomenės slaugytojo licenciją verstis slaugytojo praktika bei specializacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;- Slaugytojo padėjėjui –  pagal slaugytojo padėjėjo mokymo programą įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją;- būti susipažinus su įvairių tikslinių grupių psichologiniais ir socialiniais ypatumais, gebėti bendrauti su klientais ir jų aplinka;- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus; – turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;- išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos bei archyvavimo tvarką;- gebėti dirbti komandoje;- būti pareigingu, darbščiu, komunikabiliu, sąžiningu ir iniciatyviu.Privalumai:- darbo patirtis sveikatos priežiūros srityje; – vairuotojo pažymėjimas.Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2017-09-17  el. paštu [email protected]Tel. pasiteiravimui (8 698) 82833, (8 319) 44470.