Prienų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.  liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, skelbia atrankos konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2018 metais finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir kviečia rajono neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti paraiškas. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei 1 metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais. Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 15 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, Laisvės a. 12, Prienai (136 kab.). Telefonas pasiteirauti (8 319) 61 132. Su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, projektų prioritetais, reikalavimais projektams galite susipažinti ir paraiškos formą rasti internete www.ndt.lt  Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija