Rugsėjo 20 d. LR Seime vyko šventinė konferencija, skirta 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios konferencijos 100-mečiui.   Į 1917 metais rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusią Lietuvių konferenciją buvo pakviesti 264 asmenys (atvyko 222) iš visos Lietuvos. Kadangi Vokietijos okupacinė valdžia neleido organizuoti rinkimų, ne jaunesni kaip 25 metų delegatai buvo kviečiami asmeniškai. Konferencijos dalyvių sąraše buvo ir Prienų krašto atstovai – kunigas klebonas Jonas Galaunė iš Jiezno, ūkininkas Antanas Staugaitis iš Pakuonio, dvaro ūkvedys Kazimieras Steikūnas iš Kunigiškių dvaro. Net 6 šios konferencijos dalyviai buvo baigę Veiverių mokytojų seminariją. Lietuvių konferencijos svarba buvo milžiniška – išrinkta Lietuvos Taryba, kuri įgyvendino jai skirtą užduotį ir 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą.   Šventinėje 2017 m. konferencijoje pranešimus skaitė VDU profesorius dr. A. Kulakauskas, ambasadorius, prof. habil. dr. Alfonsas Eidintas, VU lektorius A. Grodis ir kiti istorikai.Konferencijoje Prienų kraštui atstovavo 2012 m. Prienų r. savivaldybės metų mokytoja, „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Vilija Juodsnukienė, 2015 m. Prienų r. savivaldybės metų mokytoja, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vytautė Kurtovienė, mero patarėja Jūratė Zailskienė, Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė.   Šioje konferencijoje prasidėjo Seimo pirmininko V. Pranskiečio inicijuota akcija „Pasižadėjimas Lietuvai“, kurios metu organizacijos, įstaigos, gyventojai turės galimybę įrašyti pasižadėjimą savo Tėvynei knygoje, kuri visus metus keliaus po Lietuvą.Prienų r. savivaldybės informacija