Rugsėjo 27-ąją Prienuose, kaip ir visoje šalyje, paminėta Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko šios profesijos atstovų pagerbimo šventė, į kurią susirinko gausus būrys socialinių darbuotojų, juos pagerbti atvykusių svečių.   Su profesine švente socialinius darbuotojus sveikino Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, Tarybos nariai. Meras pabrėžė, kad susirinkusieji į savo profesinę šventę yra pasirinkę vieną iš kilniausių, atsakingiausių, sunkiausių, bet labai reikalingų mūsų bendruomenės nariams profesijų. Todėl visos Prienų krašto bendruomenės vardu jis padėkojo socialinį darbą dirbantiems žmonėms už atkaklų darbą, palinkėjo ištvermės ir kantrybės nelengvame profesiniame kelyje bei tikėjimo savo darbo prasme.   Kaip ir kasmet, buvo renkami geriausi rajono socialiniai darbuotojai, kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, vertino administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Geriausia 2017 metų socialine darbuotoja išrinkta ilgametė Jiezno vaikų globos namų socialinė darbuotoja Nijolė Raižienė, kurią kolektyvas apibūdino kaip profesionalią, atsakingą, tolerantišką, nuoširdžią darbuotoją. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas įteikė Metų socialinei darbuotojai padėką ir 700 eurų dovaną.    Mero padėkomis už ilgametį prasmingą darbą taip pat apdovanoti: Jiezno vaikų globos namų socialinė darbuotoja J. Čepulienė, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis J. Lučkienė, Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro projekto vadovė, socialinė darbuotoja V. Bražukaitienė, Prienų globos namų socialinė darbuotoja Z. Dagilienė, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja E. Skalskienė, Prienų r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė L. Jančiauskienė, VšĮ „Gintkosta“ senelių globos namų ,,Smiltelė“ socialinė darbuotoja R. Aleksandravičienė.    Administracijos direktoriaus padėkomis, kurias įteikė administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas, R. Zablackienė, apdovanoti: Jiezno vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėja V. Daraškevičienė, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėja L. Stravinskaitė, Prienų globos namų užimtumo specialistė B. Anusevičiūtė, Prienų globos namų socialinė darbuotoja A. Baliūnienė, Prienų r. savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos specialistė E. Sargevičienė, Prienų r. savivaldybės administracijos Ašmintos seniūnijos specialistė R. Brūzgienė.    Socialinius darbuotojus su profesine švente sveikino ir stiprybės, sveikatos bei pasisekimo linkėjo kolegos, muzikinius sveikinimus dovanojo meno saviveiklos kolektyvai. Prienų r. savivaldybės informacija