Įvyko tradicinis, jau 10-tasis, Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Šiame konkurse už profesinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių ugdymą mūsų mokyklų mokytojams skiriamas Metų mokytojo apdovanojimas ir padėkos raštai, asmeninės dovanos.  Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija priėmė sprendimą siūlyti 22 mokytojus apdovanoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis, 11 mokytojų – Prienų rajono savivaldybės mero padėkomis.   Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės 2017 metų mokytoja tapo Vilija Gustaitytė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.  Profesionaliai dirbanti mokytoja tinkamai parenka mokomąją medžiagą, panaudoja IKT, taiko ir populiarina debatų metodą, skatina mokinių kūrybiškumą bei tikslingai bendradarbiauja su kolegomis, dalyvaudama metodinėje veikloje ir vesdama atviras pamokas. Siekdama pagerinti pamokos kokybę, sudominti bei pagilinti mokinių žinias veda integruotas pamokas. Norėdama pasisemti gerosios patirties iš kolegų, dėstančių anglų kalbą užsienyje, mokytoja vedė atviras tarptautinio lygmens pamokas Erasmus+ programos projektuose dalyvaujantiems mokytojams bei mokiniams iš Italijos, Prancūzijos ir Turkijos.Mokytoja Vilija stengiasi mokinių žinias gilinti ne tik pamokų, bet ir popamokinės veiklos metu. Mokytojai vadovaujant mokiniai yra surengę ne vieną debatų klubo pasirodymą – debatus/diskusijas  ugdymo procesui aktualiomis temomis, kurie buvo pristatomi rajono anglų kalbos mokytojams, tarptautinių projektų dalyviams. Jos iniciatyva jau tradicija tapęs rajoninis užsienio kalbų muzikinių filmukų konkursas – ‘Ziburys‘ Music Awards 2013, 2014, 2015, 2016.Mokytoja gali didžiuotis savo mokinių pasiekimais – olimpiadų, konkursų, egzaminų rezultatais. 2017 m. 4 mokiniai iš valstybinio anglų kalbos egzamino gavo 100 balų įvertinimus.  Mokytojos versti straipsniai, istorijos publikuoti tarptautiniu mastu. Kartu su kolegėmis ji yra parengusi metodines – mokomąsias priemones ir jas pristačiusi Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų metodinių darbų parodoje.   Mokytoja dalyvauja įvairiuose seminaruose apie šiuolaikinės kaitos ypatumus ugdymo procese, gilinasi į aktyvius mokymo metodus anglų kalbos pamokose, įrankius mokinių mokymosi potencialui atskleisti, pamokos kokybės valdymą, mokinių motyvaciją lemiančius veiksnius, mokomųjų dalykų integraciją, mokinių veiklos organizavimo galimybes užsienyje. Kasmet ji dirba rajoninio anglų kalbos konkurso bei olimpiados, valstybinio anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo komisijoje. Yra gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė bei atestacijos komisijos sekretorė.  Mokytoja Vilija Gustaitytė jau yra pelniusi Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės, savivaldybės mero A. Vaicekausko, LR Seimo nario A. Palionio, Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko padėkas už vykdomą profesinę veiklą, inovatyvių mokymo sprendimų diegimą mokymo procese, labai gerus jos mokinių pasiekimus.  Konkurso dalyviai bus apdovanojami spalio 5 d. 14.00 val. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyksiančios šventės, skirtos Tarptautinei mokytojų dienai, metu.Švietimo skyriaus informacija