Negalios kamuojamų žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Vienas iš jų – namų aplinka, kurioje gyvenantis žmogus dėl judėjimo sunkumų ir ribotų galimybių negali tinkamai pasirūpinti savimi.    Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems yra vykdomas valstybės ir savivaldybių lėšomis. Tam 2017 metais Prienų r. savivaldybei skirta 26 708,22 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 40 proc. šios sumos (17 805,41 Eur) turi prisidėti Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų.    Šiais metais Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija nustatė poreikį pritaikyti būstą 9 neįgaliems asmenims. Šiuo metu yra pritaikyta 3 būstai: Užuguostyje Stakliškių seniūnijoje, Vytauto ir Stadiono g. Prienuose. Neįgaliesiems yra pritaikyti turėklai laiptinėje, įrengti san. mazgai, dušai, ranktūriai, dušo kėdutės, nuotekų valymo įrenginiai ir pan. Būsto ir aplinkos pritaikymo darbai dabar vyksta 3 būstuose Prienuose – Stadiono, Statybininkų ir Žemaitės g. gyvenančiųjų asmenų namuose. Spalio mėn. pabaigoje planuojama pradėti būsto pritaikymo neįgaliajam darbus Pakuonio miestelyje.   Prienų rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2017 m. skirta 3164,94 Eur neįgalių vaikų būstams pritaikyti, jie bus panaudoti būstui J. Basanavičiaus g., Prienuose, pritaikyti.    Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą Prienų r. savivaldybės administracijai gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau vadinama – pareiškėjas). Būsto pritaikymo poreikį, t. y. kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir t. t.), įvertina Savivaldybės atsakingi specialistai. Prienų r. savivaldybės informacij a