Socialinis darbuotojas:Pareigybės lygis – A2Pareigybės paskirtis – padėti ugdytiniams adaptuotis įstaigoje, bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoti socialinį saugumą, palaikyti ryšius su buvusia šeima, artimaisiais, spręsti ugdymo, saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, ugdymo įstaigų lankomumo, užimtumo, elgesio problemas, padėti augti savarankiškais visuomenės nariais.Reikalavimai:• turėti aukštąjį universitetinį /neuniversitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;• būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;• būti susipažinus su įvairių amžiaus grupių vaikų psichologiniais ir socialiniais ypatumais, gebėti bendrauti su ugdytiniais ir jų artimaisiais;• sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, ugdymo planus, analizes ir teikti pasiūlymus;• gebėti analizuoti, vertinti ir reaguoti į vykstančius socialinius pokyčius;• turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;• išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos  tvarką;• gebėti dirbti komandoje;• būti pareigingu, darbščiu, komunikabiliu, sąžiningu ir iniciatyviu.Privalumai:• patirtis socialinio darbo su vaikais srityje;• patirtis ruošiant ir įgyvendinant programas, planus, projektus;• vairuotojo pažymėjimas.Socialinio darbuotojo padėjėjas:Pareigybės lygis  –  C.Pareigybės paskirtis  –  socialinio darbuotojo padėjėjo (darbui šeimynoje)  darbo paskirtis – padėti socialiniaim darbuotojui organizuoti veiklą, padėti likusiems be tėvų globos vaikams adaptuotis  vaikų globos namuose, tenkinti socialinius, buitinius, ugdymo, kitus specialiuosius poreikius, teikti socialinę ir kitą pagalbą.Reikalavimai:• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;• būti susipažinus su įvairių amžiaus grupių vaikų psichologiniais ir socialiniais ypatumais, gebėti bendrauti su ugdytiniais ir jų artimaisiais;Privalumai:• būti išklausius įžanginius socialinių darbuotojų kursus;• socialinio darbo patirtis;• vairuotojo pažymėjimas. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu [email protected] iki 2017 m. spalio 18 d.Tel. pasiteiravimui 8 603 24467 , (8 319) 57497.