Prienų krašto muziejus skelbia atranką vyresniojo muziejininko pareigoms užimti. Pareigybės lygis – A2Darbo krūvis – 1 etatasDarbo sutarties rūšis – neterminuota Darbo pobūdis:* rengti  ekspozicijas, jas koreguoti ir atnaujinti, pristatyti ekspozicijas visuomenei; * vesti ekskursijas ekspozicijose ir parodose;* rengti muziejaus leidinius ir katalogus, juos pristatyti visuomenei;* dalyvauti eksponatų paieškose;* vykdyti muziejaus fondų mokslinę apskaitą (eksponatų sisteminimą, atskirų rinkinių aprašymą);* vykdyti edukacinį moksleivių švietimą;* konsultuoti interesantus įvairiais muziejų darbo klausimais, teikti konsultacijas ir paramą visiems, besidomintiems muziejaus veikla;* dalyvauti organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;* inicijuoti projektus, dalyvauti įgyvendinant muziejaus vykdomas programas bei projektus;Reikalavimai:* turėti aukštąjį universitetinį istoriko, paveldosaugininko išsilavinimą;* turėtį ne mažesnį kaip 2 metų darbo muziejuje stažą;* mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą (pageidautina anglų), mokėjimas kelių užsienio kalbų yra privalumas; * gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;* gebėti dirbti komandoje, būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, paslaugiam;* turėti muziejinio profilio projektų vykdymo patirtį (privalumas);* turėti objektų skaitmeninimo ir sisteminimo patirtį (privalumas).Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:* prašymą leisti dalyvauti atrankoje;* asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;* išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;* gyvenimo aprašymą;* gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Dokumentai priimami iki 2017-10-27 Prienų krašto muziejaus raštinėje (F. Martišiaus g. 13, Prienai) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda Vyresniojo muziejininko atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. spalio 30 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.Tel. pasiteirauti (8 319) 60 379, 8 652 99077, el. paštas [email protected]