Prienų švietimo pagalbos tarnybą Prienų r. savivaldybės taryba paskyrė neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi rajone. Ši priežastis paskatino steigti Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) ir suteikti vyresniems žmonėms daugiau galimybių ir prieinamumo mokytis visą gyvenimą.    Spalio 19 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko TAU atidarymo šventė, į kurią susirinko bemaž 100 prieniečių. Juos pasveikino ir oficialiai TAU atidarymą paskelbė Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Jis pasidžiaugė, kad Prienų krašte yra tiek daug siekiančių žinių, aktyvių vyresnio amžiaus žmonių, palinkėjo visiems studentams ir Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvui aktyvios veiklos, gerų idėjų, naudingų susitikimų ir įdomių lektorių. Sėkmės, puoselėjant TAU, Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko ir viso kolektyvo vardu linkėjo vyr. specialistė L. Jančiukienė.   „Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta, nesvarbu, ar jam dvidešimt metų, ar aštuoniasdešimt. O kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas“, – pabrėžė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė, sveikindama visus susirinkusius, kurie atvyko vedami noro mokytis, veikti, tobulėti, bendrauti ir parodyti vieni kitiems tai, ką sukaupę brandaus, pasidalinti patirtimi.    Apie tai, kodėl verta mokytis TAU, ir apie vyresnio amžiaus žmonių savirealizacijos, asmenybės augimo galimybes kalbėjo Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė, ekspertė D. D. Gasparavičiūtė. Atidarymo šventėje skambėjo ir daugiau sveikinimų bei linkėjimų, koncertavo Prienų meno mokyklos auklėtiniai ir mokytojai.   Paskaitos ar kiti užsiėmimai TAU planuojami du kartus per mėnesį – antrą ir ketvirtą mėnesio trečiadienį. Bus bendradarbiaujama su Lietuvos aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, kitomis šalies ir krašto įstaigomis bei siekiama, kad TAU veiklos kokybė būtų puiki ir užtikrinta. Prienų r. savivaldybės informacija