Prienų rajono savivaldybės administracija baigė vykdyti nevyriausybinių organizacijų (partnerių) atranką projektui „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“, kuris bus  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.    Šių metų spalio 24 dieną įvyko projekto partnerių atrankos komisijos posėdis, (komisija sudaryta Prienų rajono savivaldybės direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2016/821 „Dėl projekto „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos komisijos sudarymo“). Posėdžio metu, vadovaujantis Projekto „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, buvo išrinktas konkurso laimėtojas. Laimėtoju tapo Prienų rajono neįgaliųjų draugija.    Prienų rajono savivaldybės administracija su Prienų rajono neįgaliųjų draugija sudarys jungtinės veiklos sutartį.