Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokinių sveikatos priežiūrai mokyklose vykdyti.     Kvalifikaciniai reikalavimai:- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį;- išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;- turėti organizacinių gebėjimų;- sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.  Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu [email protected]  Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79994.