Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  kūno kultūros mokytojo pareigoms.Pareigybės lygis: A2.Darbo krūvis: 12 kontaktinių valandos.Darbo sutarties rūšis: neterminuota.Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus: • turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;• gebėti dirbti kompiuteriu; • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;• vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.Privalumai:• darbo patirtis;• rekomendacijos;• vadovavimas jaunųjų šaulių būreliui.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;• gyvenimo aprašymą;• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Dokumentai priimami iki 2017-12-19 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda kūno kultūros mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. gruodžio 20 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas [email protected] arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  [email protected].