Nuo š. m. gruodžio 5 d. Prienų r. savivaldybės administracijoje pradėjo dirbti konkurso tvarka priimta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Jovita Katkauskaitė. Prieš tai ji dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje vyr. specialiste (savivaldybės gydytoja).    Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė sieks užtikrinti savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinant socialinę atskirtį, gerinant tėvystės įgūdžius ir didinant šeimos savarankiškumą, gerinant vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtojant sveikos gyvensenos įgūdžius, padedant įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinant nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.    Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – valstybės savivaldybei deleguota pareigybė. Tokios pareigybės turi būti įsteigtos visose šalies savivaldybėse. Prienų r. savivaldybės informacija