Gruodžio 5 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius ir laikinai einanti pareigas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja S. Mekionienė susitiko su Prienų globos namų bendruomene.   Pristatydama įstaigos veiklą direktorė I. Barkauskienė pažymėjo, kad Globos namuose gyvena apie 210 asmenų, iš kurių 80 proc. yra su sunkia negalia, todėl įstaigos pagrindinis tikslas – užtikrinti profesionalią kompleksinę pagalbą tokiems žmonėms. Direktorė pasidžiaugė įgyvendintais projektais, kurių metu pagerinta socialinių paslaugų teikimo kokybė, gyventojų buities sąlygos, užtikrintas aplinkos saugumas. Vien per 2017 m. buvo atlikta nemažai darbų: aptverta Globos namų teritorija, atnaujinta personalo iškvietimo sistema, iš dalies atnaujinta virtuvinė įranga, baigta įrengti skaitmeninio vaizdo stebėjimo ir įrašų sistema (teritorijoje ir viduje), patalpos pritaikytos neįgalių asmenų poreikiams. Taip pat buvo aptarti numatomi darbai ir prioritetai 2018 m.    Ir direktorė, ir Globos namų gyventojai dėkojo Savivaldybei už skiriamą dėmesį ir pagalbą, ypač už pritaikytas neįgaliesiems perėjas, o vienas jų įteikė merui savo rankų darbo dovaną.     Kaip pabrėžė meras A. Vaicekauskas, Globos namai – labai svarbi savivaldybei įstaiga, todėl ne mažiau svarbi ir jos bendruomenės gyvenimo ir darbo kokybė. Atsižvelgdama į Globos namų pageidavimus, Savivaldybė skyrė lėšų įstaigos teritorijai aptverti, pagalbos iškvietimo sistemai, automobilių įvažiavimo aikštelei sutvarkyti. Tarybos nariams pritarus, buvo padidintas paslaugas teikiančių darbuotojų etatų skaičius.    Šiuo metu Savivaldybė planuoja įgyvendinti dar keletą projektų ir sutvarkyti Nemuno prieigas, besiribojančias su Globos namų aplinka, taip pat padaugės pėsčiųjų takų, o senieji bus atnaujinti. Pasak mero, Savivaldybė patenkinta įstaigos veikla, sėkmingai konkuruojančia su privačiais globos namais, todėl jokie kardinalūs pokyčiai – nei statuso keitimas, nei darbuotojų etatų mažinimas – jai negresia.    Savivaldybės vadovai puikiam Globos namų kolektyvui padėkojo už kantrybę ir atsidavimą darbui, pasveikino gyventojus bei darbuotojus su artėjančiomis šventėmis, palinkėjo sveikatos, geranoriškumo ir asmeninės sėkmės. Prienų r. savivaldybės informacija