Gruodžio 7 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų ir Prienų r. neįgaliųjų draugijų ir skyrių pirmininkų susitikimas.    Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, įvertinęs organizacijų, kurios rūpinasi rajono neįgaliaisiais, svarbą, padėkojo jų pirmininkams už nuoširdų neatlygintiną visuomeninį darbą. „Jūs labai prisidedate, kad tie žmonės, kuriems labiausiai reikia pagalbos, neliktų socialinėje atskirty ir vieniši. Savivaldybė nuolat plečia socialines paslaugas į namus, didina socialinių darbuotojų skaičių ir yra pasiruošusi pagal galimybes ir toliau padėti, bet jūsų visuomeninė veikla yra nepakeičiama“, – dėkodamas pirmininkams pabrėžė meras.    Administracijos direktorius E. Visockas, pavaduotoja R. Zablackienė, laikinai einanti pareigas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja S. Mekionienė taip pat dėkojo pirmininkams už prasmingą veiklą ir kvietė prireikus kreiptis į Savivaldybę ir iškilusias problemas spręsti kartu.    Susitikimo metu keletas organizacijų pirmininkų pasidalijo gerąja bendradarbiavimo su Savivaldybe bei kitomis neįgaliuosius vienijančiomis organizacijomis patirtimi, pasidžiaugė, kad geba draugiškai dalintis neįgaliesiems skirtu autobusėliu. Autobusėlį išlaiko Savivaldybė, kartais vienu metu jo prireikia kelioms organizacijoms, todėl meras paragino informuoti Savivaldybę apie situaciją ir ji bus išspręsta.    Susitikimo pabaigoje Savivaldybės vadovai visiems pirmininkams palinkėjo neišsenkančios energijos, sveikatos, sėkmingų darbų ir gražių artėjančių švenčių. Prienų r. savivaldybės informacija