Radiacinės saugos centras pakvietė Prienų r. savivaldybę bendradarbiauti pasirengiant ir vedant savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybas. Pratybos vyko gruodžio 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pagal Radiacinės saugos centro pasiūlytą scenarijų – radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, valdymas ir likvidavimas.    Pratybose dalyvavo Radiacinės saugos centro Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėja I. Gatelytė, vyr. specialistai P. Ruželė ir D. Šidiškienė, Prienų r. savivaldybės Ekstremaliųjų situcijų komisijos, Ekstremaliųjų situcijų operacijų centro nariai, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinio skyriaus darbuotojai, Kauno apskrities civilinės saugos specialistai, specialiųjų tarnybų, ūkio subjektų vadovai.    Pratybose pavyko įgyvendinti pagal scenarijų iškeltus uždavinius. Radiacinės saugos centras (direktorius A. Mastauskas) dėkoja Prienų r. savivaldybės Bendrojo skyriaus vyr. specialistui R. Trakymui už iniciatyvą ir aktyvų bendradarbiavimą organizuojant šias savivaldybės lygio pratybas, taip pat visiems pratybų dalyviams, tinkamai pasiruošusiems ir aktyviai dalyvavusiems pratybose. Prienų r. savivaldybės informacija