Prienų rajono vietos veiklos grupė sėkmingai dirba jau dešimt metų. Šia proga gruodžio 8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre surengta jubiliejinė konferencija „Jau 10 metų kartu“.    Per 10 metų atlikta daug svarbių, reikšmingų kaimo žmonėms darbų, kuriuos tęsti, sveikindamas susirinkusiuosius, linkėjo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Meras padėkojo Vietos veiklos grupei  už aktyvią veiklą ir įteikė padėką pirmininkei V. Žliobienei.   Aktyviems LEADER metodo puoselėtojams sėkmės linkėjo ir mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, kiti svečiai.     Šventinėje konferencijoje buvo pristatyti VVG nuveikti darbai ir ateities iššūkiai, pasidalinta gerąja patirtimi įgyvendinant Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją, padėkota partneriams. Svarbiausias iš jų – Prienų r. savivaldybė, su kuria įgyvendinta didžioji dalis VVG projektų.  Prienų r. savivaldybės informacija