Pagal pil. Audriaus Narvydo pareiškimą, pateiktą Kauno apygardos prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl pil. Audriaus Narvydo išreikštų abejonių dėl  Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-160 ,,Dėl pritarimo Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo sutarčiai (toliau – Sutartis)“, ar Sutarties sąlygos nepažeidžia įstatymų imperatyvių normų, ar kai kurios Sutarties nuostatos nesuponuoja nusikalstamos veikos – galimo turto iššvaistymo požymių ir pan.    Informuojame, kad Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras 2017-06-29 priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo atliekamas pagal minėtą pil. Audriaus Narvydo pareiškimą, kadangi iš surinktų duomenų nenustatyta, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo sutarčiai“, taip pat vėliau pasirašyta sutartis dėl turto perdavimo ir atsiskaitymo buvo atlikta kurio nors asmens ypatinga iniciatyva, sąmoningai klaidinant kitus asmenis, ir tokiu būdu turtas iššvaistytas. Pažymėtina, kad turto perdavimas ir priimti sprendimai buvo atlikti remiantis Prienų rajono savivaldybės tarybos kolegialiu ir vienbalsiu sprendimu, o surinkti duomenys patvirtina, kad turtas nebuvo iššvaistytas, valstybės pareigūnai ar jiems prilyginti asmenys tarnyba nepiktnaudžiavo.   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ikiteisminis tyrimas pagal pil. Audriaus Narvydo skundą buvo nutrauktas, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų požymių.Prienų rajono savivaldybės informacija