Prienų r. savivaldybė jau daugiau kaip dešimt metų remia smulkųjį ir vidutinį verslą. Prienų r. savivaldybės tarybos patvirtintame 2017 m. savivaldybės biudžete rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui remti buvo skirta ir išdalinta 20 tūkst. Eur.    Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija per metus tris kartus svarstė verslininkų prašymus dėl lėšų skyrimo iš Verslo rėmimo fondo. Atsižvelgiant į nustatytus atrankos kriterijus (verslo svarbą rajonui, sukuriamų naujų darbo vietų skaičių, anksčiau gautą paramą iš Fondo, prašomą lėšų dydį) dalinė piniginė pagalba buvo suteikta 16 įmonių. Vienai naujai įmonei iš dalies padengtos įmonės įregistravimo išlaidos, trys įmonės paskatintos už įsteigtas 18 darbo vietų, kitoms įmonėms skirta finansinė parama banko palūkanoms kompensuoti, nekilnojamojo turto mokesčiui padengti, dokumentams tvarkyti ir kt.    Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos pirmininkas mero pavaduotojas A. Marcinkevičius pasidžiaugė, kad paramos kreipėsi naujai besikuriantys bei nemažai naujų darbo vietų įsteigę verslininkai, o tai rodo, kad verslas Prienų krašte vystosi ir plečiasi. Prienų r. savivaldybės informacija